Systemy parkingowe

Systemy parkingowe

Systemy PARKINGOWESystemy parkingowe - służą regulacji pracy parkingów. 

Zadaniem systemu parkingowego jest wyliczanie czasu pobytu na parkingu, rozliczanie ww. czasu, nadzór nad pracownikami parkingu.

Standardowy System Parkingowy składa się ze szlabanu lub szlabanów, systemu rejestracji wjazdu/wyjazdu, modułu rozliczeniowego oraz centralnej jednostki sterującej.

System nadzoruje cały ruch na parkingu jako element dodatkowy, służący dla wsparcia lub nadzoru osób pracujących na parkingu lub automatycznie i autonomicznie. W wariancie automatycznym cała obsługa parkingu odbywa się bez udziału pracowników parkingu.

Użytkownik podjeżdża do modułu wjazdowego, gdzie odbiera wydrukowany przez system bilet.

Po odbiorze biletu, system wpuszcza użytkownika na parking podnosząc szlaban.

Użytkownik zajmuje miejsce na parkingu. Pod koniec postoju użytkownik skanuje bilet w automacie rozliczeniowym i dokonuje opłaty.

Przy wyjeździe użytkownik skanuje opłacony bilet w module wyjazdowym. Gdy opłata jest dokonana prawidłowo, system otwiera szlaban i wypuszcza użytkownika.

Systemy Parkingowe mogą mieć wiele wariantów konfirguracji

Producenci

SYSTEMY PARKINGOWE

Wróć na stronę główną